top of page

Diweddariad / Update

Updated: Jan 26, 2023

The Salusbury Arms Steering Group have been working hard since we last updated you on the pledge campaign before Christmas. On Wed 14th Dec 2022 we submitted an application for Government match funding for the project and we hope to hear by March whether or not we have been successful. We are now working on our share offer documentation and hope to launch the share offer on Fri 17th Feb 2023. This will be a limited time offer and will close on Fri 31 Mar 2023 (there may be the opportunity to claim HMRC tax relief on community investment). We will keep you updated about the launch of the share offer, so watch this space!


Mae'r grwp llyw y Salusbury wedi bod yn gweithio'n galed ers i ni eich diweddaru ar gymgyrch y cais cyn y Nadolig. Ar ddydd Mercher 14eg o Ragfyr 2022, fe gyflwynon gais i'r llywodraeth gyfateb y prosiect, a rydym yn gobeithio clywed erbyn mis Mawrth os bydd y cais yn llwyddianus. Rydym wrthi yn gweithio ar y dogfennau cynnig ac yn gobeithio lansio

y cynnig ar ddydd gwener 17eg o Chwefror 2023. Bydd hyn yn gynnig cyfyngedig, ac mi fydd y cynnig yn cau ar ddydd Gwener y 31fed o Fawrth 2023 (Efallai bydd cyfle i wneud cais am ryddhad treth ar fuddsoddiad cymunedol). Mi wnawn eich diweddaru am y cynnig yma, felly cadwch olwg!


Yn y cyfamser, os hoffech fwy o wybodaeth neu os oes genych gwestiynau, gallwch gysylltu

gyda ni ar:


In the meantime, if you would like any further information or have any questions, please

contact us:


Facebook - Tremeirchion community pub
Neu siarad gydag un ohonom. Edrychwn ymlaen i glywed gennych!


Or speak to any one of us face to face, we'd love to hear from you!

Bình luận


bottom of page